My heading is awesome

Urban health verstedelijking mentale gezondheidszorg

Groeiende bevolking in steden. Mentale gezondheid in stedelijke gebieden.

Verstedelijking en mentale gezondheid

Verstedelijking en mentale gezondheid moet op de agenda van grote leiders. Meer dan 50% van de wereldbevolking woont in stedelijke gebieden. Volgens de World Health Organisation betekent dat in 2050, 7 op de 10 mensen in een stad of dichtbevolkt gebied woont. De reden is niet al te ingewikkeld. Er is meer kans op werkgelegenheid. Dat is de belangrijkste reden. Mensen hebben nu eenmaal inkomen nodig om in alle levensbehoeften te voorzien. Het liefst op loopafstand. De verstedelijking brengt risico’s en uitdagingen met zich mee voor de mentale gezondheid van de bewoners. Denk alleen maar aan de drukte waar niet iedereen tegen kan. De vele kantoorbanen waardoor iemand weinig beweging krijgt. Misschien is de stress die alles geeft nog wel de grootste factor van gezondheidsklachten. In mijn werk in de verslavingszorg spreek ik mensen die niet altijd gelukkig zijn met de werkdruk, collega’s, veranderingen of het salaris. Komt nog bij dat alle vooruitgang heel mooi is maar ook daar komen stressfactoren om de hoek kijken.

Ander werk zoeken

“Doordat een computersysteem was uitgevallen en de storing een dag duurde moest ik de volgende dag overwerken. Ik had een uitje met mijn kinderen gepland die moest ik afzeggen. Nadat ik dat uitje al enige tijd had uitgesteld. Mijn baas was behoorlijk gestrest dus ik voelde wel aan dat ik maar beter de weg van de minste weerstand kon kiezen”. Ik was blij dat het weekend was maar daardoor heb ik wel meer alcohol gedronken dan goed voor me was. Op maandag had ik nog een behoorlijke kater op mijn werk. Daardoor begonnen sommige collega’s te klagen bij mijn chef. Die heeft het vervolgens besproken met mijn baas.”

Bovenstaand voorbeeld zijn herkenbare situaties waar we allemaal mee te maken krijgen. Het zijn signalen dat we onszelf overvragen. Voor een keer zou dat kunnen maar als we al langere tijd op ons maximale kunnen draaien dan gaat het een keer mis. Daarbij komt ook dat het signalen zijn die erop wijzen dat er iets fundamenteel mis is met onze fysieke en mentale gezondheid. Vooral in onze mentale gezondheid. Dat gaat vaak terug naar toen we nog een kleuter of puber waren. Vaak zijn bovenstaande voorbeelden onbewust het startpunt dat iemand drastisch het roer om moet gooien op het werk. In andere gevallen zelfs ander werk zoeken. Het thema verstedelijking en mentale gezondheidszorg zou in elke stad op de agenda moeten komen.

Stop. Neem leiding over jezelf.

Het advies om een tijdje te stoppen of helemaal te stoppen wordt niet altijd in dank afgenomen. Logisch. Maar het is wel het beste medicijn wat elk mens achteraf zal beamen. Maar, we zijn koppige wezens die uit angst niet de keus kunnen maken om zaken te veranderen. Helaas ook omdat we al zover over de streep zijn gegaan. ” Ik ben nu toch alles al kwijt door het gokken, mijn vrouw, mijn werk en dus is er toch geen redden aan. Het gokken geeft me, ondanks de ellende die het me heeft gebracht, nog enige rust of afleiding in mijn hoofd”. Het is een logisch gevolg wat beleidsmakers over het hoofd zien. Het duurder maken van tabak of de verschrikkelijke afbeelding op de pakjes, hebben alleen effect bij de mensen die uit eigen kracht kunnen stoppen. Maar let wel, dat vraagt enorm veel eigen kracht.

Stress, verstedelijking en mentale gezondheid

Mensen worden gestrest door de hoge prijs of de afbeeldingen van tabak. Daardoor gaan ze meer roken of andere middelen gebruiken. Er wordt weinig tot niets aan de onderliggende oorzaak gedaan. Het enige wat door het verhogen van de prijs wordt bereikt is het verhogen van de stress. Er is in geen enkele stad nog reclame voor tabak of alcohol. Tenminste niet in de goed ontwikkelde westers steden. Toch is de stress het hoogst in goed ontwikkelde westerse steden. We lopen een ratrace zonder dat we worden gestimuleerd om het met minder financiële zorgen rond te kunnen breien. Ik ben benieuwd welke invloed het zou hebben als er billboards zouden komen waarop een drastische lastenverlichting zou staan. Stiekem weet ik wel wat het zou uitwerken. We hebben leiders nodig met creatieve visie die plannen ontwikkelen voor programma’s voor geestelijke gezondheid die de groeiende stadsbevolking nodig heeft

Culturen leiden emotionele verliezen

Het is utopisch om te denken dat we een cultuur kunnen veranderen met ingesleten gewoonten, normen en waarden. Daar willen mensen bij horen. We passen ons aan. Als in een stam. Maar soms zijn er ontwikkelingen, en meestal op economisch gebied, die voor veel stress en gedragsverandering zorgen om te vechten, vluchten of te bevriezen. Dan passen we ons opnieuw weer aan. Generatie op generatie. We lijden hierdoor enorme emotionele verliezen.

Laagdrempelige preventie

Het vraagt om een creatieve uitdaging om laagdrempelige programma’s te ontwikkelen voor stedelijke gebieden. Basis-Plan heeft een concept bedacht die we verder willen ontwikkelen. Hieronder geven we in een notendop uitleg over onze visie. We zullen daarover steeds een nieuwe blog aan wijden.

Probleemstelling

De bevolking in stedelijke gebieden neemt toe. Psychische problemen nemen toe maar de bereikbaarheid voor goede zorg neemt af of is een hoge drempel.

Digitaal

Het inzetten van digitale programma’s kan uitkomst bieden. Het is laagdrempelig omdat bijna iedere wereldburger de beschikking heeft over een smartphone met internet.

Cultuur en emotioneel verlies

Elk stedelijk gebied en gesloten gemeenschap heeft unieke kenmerken. Kenmerken die positief en negatief gedrag in stand houdt. Gabor Maté beschrijft in zijn boeken hoe emotionele verliezen zoals trauma, grote invloed hebben op ons welzijn. Zolang we ons daarvan niet bewust zijn is het moeilijk om zaken te veranderen die voor een goede mentale gezondheid nodig zijn.

Lopen

Lopen is een bewezen activiteit om aan fysieke en mentale gezondheid te werken. “Het lopen met een doel kan een echte verandering in de samenleving bereiken. Beleidsmakers zouden er rekening mee moeten houden bij de inrichting van steden en dorpen”. Dat schrijft Shane O’Hara in zijn boek ‘Te voet’.  In het langstlopende onderzoek ter wereld van de Harvard University is één van de conclusies dat sociale contacten ons welzijn positief bevordert. Lopen vergroot de kans op sociale contacten. Het streven is om met elk Urban Health Program het lopen te stimuleren. Bij voorkeur het lopen in een gebied met veel groen.

Persoonlijk leiderschap

Mensen stappen niet uit zichzelf naar een therapeut. Zelfs niet als het water tot aan de lippen staat. Ook praat men moeilijk over psychische of financiële problemen. Men is in staat om hoge risico’s te nemen om problemen op te lossen. Met grote gevolgen van dien. Programma’s voor persoonlijk leiderschap moeten erop gericht zijn om mensen verder te helpen. Maar ook om zelf te ontdekken dat men mag falen. Niemand is een superheld of heeft de waarheid in pacht. Maar dat is een proces wat denk ik iedereen moet ‘doorleven’. Dat wordt dan het startpunt om hulp te vragen. Maar op dat moment zijn er aanwijzingen nodig.

Bewustwording

Programma’s voor bewustwording zijn belangrijk en die moeten ook zeker beschikbaar blijven. Dat is vaak de eerste fase om actieve verandering op gang te brengen. Maar er is meer nodig en dat vraagt enorm veel creativiteit en lange adem. Het menu bij een broodjeszaak is aantrekkelijker dan een aanbod voor mentale gezondheid. Daarmee willen we zeggen dat de verleiding groter is om aan je directe behoeften te voorzien dan te werken aan je mentale gezondheid. Als je in structurele geldnood zit, of in een positie met weinig toekomstperspectief, dan is de kans groot om je normen en waarden, je veiligheid of je gezondheid op het spel te zetten. Dat is aan de orde van de dag bij criminaliteit en verslaving.

Aanwijzingen

Aanwijzingen in onze omgeving kunnen uitkomst bieden. Als we zichtbare aanwijzingen creëren zijn mensen bereid om die op te gevolgen. Vooral als het voordeel oplevert. Nu is het wel zo dat marketing voor onze gezondheid niet altijd door ons brein wordt opgenomen. Het is een hevige concurrentiestrijd tussen reclame voor fastfood, aanbiedingen van producten die we niet nodig hebben en ons welzijn. Maar niets is onmogelijk en het is een mooie uitdaging.

Kleine stappen

Mensen met problemen vragen om hulp als men er zelf niet meer uitkomt. Is men eenmaal zover dan moet het probleem direct worden opgelost want, de stress is enorm hoog. Maar helaas is het onmogelijk om een psychisch probleem direct op te lossen. Dat vraagt kleine stappen. James Clear beschrijft in zijn bestseller ‘Atomic Habits’ het effect van kleine veranderingen. Elk Urban Health Program moet een kleine verandering stimuleren waardoor men vervolgens elke dag ietsje beter functioneert.

Beloning

Beloning werkt beter dan bestraffen. Hoewel daar wel op een goede manier op ingezet moet worden. Hoge bonussen aan het eind van een jaar stimuleren op lange termijn niet echt de inzet van een directeur of aandeelhouder. Beloning werkt vooral in het begin en op korte termijn. Het is belangrijk dat een beloningssysteem de intrinsieke motivatie stimuleert.

Zingeving

Zingeving is belangrijk als het gaat om consolidatie van het werken aan mentale gezondheid. Zonder zingeving heeft het geen zin. Zingeving zit verweven in ons menselijk bestaan. We hebben er diep vanbinnen behoefte aan. Praten over zingeving is een groot deel van motiverende gespreksvoering. Als iemand ontdekt waarom hij iets doet zal dat invloed hebben op ‘hoe’ hij het doet.

Comments are closed