Voedingsbronnen voor crisismanagement

“Door bewustwording ontdek je de taal die jouw vraagstuk kan verbinden met de juiste voedingsbronnen”

 

Moeilijke situatie’s waarin keuzes gemaakt moeten worden hebben voedingsbronnen nodig. Met de aanpak van de ‘Cirkel van voedingsbronnen’ ontwikkel je stap voor stap een Basis-plan voor een specifieke situatie. De Cirkel van voedingsbronnen’ zorgt voor bewustwording, inzicht, levensvatbaarheid, groei, oplossingen en verbeteringen. Dwangmatige controle wordt vervangen door leiding nemen over wat er op je af komt. Moeilijke situaties kunnen voor besluiteloosheid zorgen en belangrijke zaken worden over het hoofd gezien. De Cirkel van voedingsbronnen is een unieke aanpak om met verschillende situatie’s om te gaan. De wetenschap noemt het ‘paradigma-verschuiving’ maar de Cirkel van voedingsbronnen gaat veel dieper. In Jip en Janneke taal komt het erop neer dat oude patronen op de tekentafel komen om te vernieuwen.

De Cirkel van voedingsbronnen is geen management-methode. Het is een ‘tool’ die het management van ‘voeding’ voorziet om de taken in een moeilijke situatie goed uit te kunnen voeren. 

De Cirkel van voedingsbronnen is voor bedrijven, organisaties en zelfs voor individuen toepasbaar. Iemand die iets onderneemt doet dat met een innerlijke passionele bewogenheid waar intrinsieke waarden aan ten grondslag liggen. Maar daardoor ontstaat vaak een kokervisie op datgene waar je goed in bent. De Cirkel van voedingsbronnen inspireert, ontzorgt en anticipeert tijdens een moeilijke situatie. Het draagt bij om leiding te nemen en stap voor stap de juiste bronnen toe te passen die op jouw situatie betrekking hebben. De voedingsbronnen dragen ook bij aan het verhelderen van vragen over leiderschap, multi-culturele, economische, ethische en duurzame vraagstukken. De ontwikkelingen op die gebieden gaan in de toekomst steeds vaker en excessiever invloed hebben op een onderneming of organisatie. Het is dan ook verstandig om op tijd een Cirkel van voedingsbronnen aan te leggen. 

Benieuwd wat de Cirkel van voedingsbronnen voor jou kan betekenen? Neem dan contact op voor meer informatie.