Geestelijke Verzorging – Leerlijn: de krachtige taal van drugsgebruik

0.00

Beschrijving

Online Leerlijn via PLUVO

Communicatieproblemen zijn van alle tijden. Maar door problematisch middelengebruik kunnen  communicatiestoornissen toenemen. Dit wordt heeft veel impact op de omgeving en de persoon zelf. Het gevolg is dat het drugsgebruik niet wordt begrepen en in stand blijft. Schaamte, angst en onbegrip spelen daarin een rol. Men is ervan overtuigd het zelf op te kunnen lossen en er zijn misschien al verschillende pogingen gedaan. Maar verslaving is complex door onderliggende oorzaken waar de betrokkenen zonder hulp geen zicht op krijgen. Zie het als een bouwvakker die een storing in zijn elektrische auto wil oplossen. Hij zal er met alle goede bedoelingen veel tijd aan besteden maar er is specialistische kennis nodig om het probleem aan te pakken. Zo is het ook bij middelengebruik. Zonder de juiste hulp zullen communicatieproblemen in stand blijven en de weg naar herstel belemmeren.

Bij veel problematisch drugsgebruik is er behoefte aan een hulpmiddel wat kan helpen om de communicatie op te starten. Deze leerlijn geeft inzicht hoe het drugsgebruik een vorm van communicatie is. Het is een methode om een stappenplan te maken waarmee een eerste stap gezet kan worden om het drugsgebruik bespreekbaar te maken. De methode gaat uit van het principe dat elke betrokkene zelf de leiding kan nemen om het drugsgebruik bespreekbaar te maken.

Voor wie?

De leerlijn is ontwikkeld voor problematisch middelengebruik of een vorm van verslaving waarbij een hulpmiddel voor communicatie ontbreekt. De methode is ontwikkeld voor professionals in de (verslavings)zorg, vakdocenten, cliënten en naasten. Het doel van de leerlijn is om stap voor stap een plan van aanpak te maken die communicatie (weer) mogelijk maakt. Zonder ingewikkelde gesprekken kan een eerste stap gezet worden om duidelijkheid te verschaffen. Zo kan worden voorkomen dat door ‘onhandige’ (goed bedoelde) communicatie de hulpvraag vastloopt.

Hoe werkt het?

Iedereen kan het initiatief nemen om de leerlijn te starten. De methode is direct inzetbaar en kan een extra aanvulling zijn op een diagnostische gespreksvoering, motivatietraject of college in een opleiding.

Je bent een ouder/verzorger/naaste:

 • Je hebt te maken met problematisch drugsgebruik en hebt behoefte om de communicatie op te starten om hulp te vragen.
 • Je nodigt je zoon/dochter/pleegkind uit om deze leerlijn te doen.
 • Neem eerst zelf de leerlijn door.
 • Je bent beschikbaar voor vragen.
 • Laat je zoon/dochter zelfstandig de lessen lezen en maken.
 • Neem aan het eind van de leerlijn samen het stappenplan door en maak daar afspraken over.
 • Na het afronden van de leerlijn ontvangt je zoon/dochter een certificaat.

Je bent behandelaar/coach/docent:

 • Je hebt te maken met een casus met problematisch drugsgebruik en waarin behoefte is om de communicatie op te starten en een hulpvraag formuleren.
 • Je nodigt je cliënt/student uit om deze leerlijn te doen.
 • Neem eerst zelf de leerlijn door.
 • Je bent beschikbaar voor vragen
 • Laat cliënt/student zelfstandig de lessen lezen en maken.
 • Neem aan het eind van de leerlijn samen het stappenplan door en maak daar afspraken over.
 • Na het afronden van de leerlijn ontvangt cliënt/student een certificaat.

Je bent zelf een gebruiker:

 • Je wilt stoppen met je drugsgebruik en hebt behoefte om de communicatie op te starten om je hulpvraag te formuleren.
 • Je vraagt iemand om samen met jou deze leerlijn te doen.
 • Je gaat zelfstandig de lessen lezen en maken.
 • Neem aan het eind van de leerlijn samen het stappenplan door en maak daar afspraken over.
 • Na het afronden van de leerlijn ontvang je een certificaat.

 

Inhoud van de leerlijn:

 1. Zelftest. Inzicht in de ernst van het gebruik.
 2. Visie op verslaving d.m.v. twee video’s.
 3. Inzicht in jouw taalontwikkeling.
 4. Het begrip ‘taalhandeling’.
 5. Drugsgebruik als taalhandeling.
 6. Maken van een stappenplan.
 7. Certificaat.

Door het volgen van de leerlijn krijg je toegang tot jouw persoonlijke leeromgeving. Dit biedt mogelijkheden om de zelftest en je stappenplan te evalueren. Ook heb je toegang tot de bibliotheek met aanvullende informatie over het thema.