Test verslaving en behandeling. Volwassenen.

8

Beschrijving

Test verslaving en behandeling

Vroegsignalering

Test over verslaving en behandeling. De test is geschikt voor volwassenen vanaf 18 jaar. In de praktijk blijkt dat werkgevers of direct leidinggevenden als eerste problematisch middelengebruik of verslaving bij een werknemer signaleren. Werkgevers zijn vaak bereid om een werknemer te helpen om het problematisch middelengebruik aan te pakken. Men is er immers bij gebaat om een goede werknemer te behouden en het ziekteverzuim te verminderen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het bevorderen van de gezondheid van werknemers of reputatieschade. In veel situaties mist men praktische handvatten om de eerste stappen te zetten die kunnen leiden tot vroegsignalering en behandeling van een verslaving. Deze test kan daarbij helpen.

Inzicht in je verslaving

Door de test krijgt men inzicht in de ernst van het middelengebruik of verslaving en welke behandeling daarvoor geschikt is. Het middelengebruik onderscheidt zich in verschillende fasen wat uiteindelijk tot destructief gedrag kan overgaan. Met destructief gedrag bedoelen we dat je  jezelf of anderen schade of letsel toe brengt. Denk bijvoorbeeld aan verslaving, fysiek of mentaal geweld, racisme, cybercrime, fraude- en financiële-economische criminaliteit.

Behandelkeuze bij verslaving

Twijfelt men of men iets moet doen aan het middelengebruik of vinden anderen dat er iets aan gedaan moet worden? De eerste stap is vaak lastig en in die fase is men ook nog niet helemaal klaar voor verandering. Het middelengebruik veroorzaakt soms problemen en men neemt zichzelf voor om het te veranderen. Maar de echte noodzaak ontbreekt. Door de test krijgt men inzicht of men toe is aan verandering en welke aanpak nodig is.

Wat meet de test?

 1. de mate van ernst van het middelengebruik
 2. vaardigheden en motivatie
 3. inzicht welke behandeling verder kan helpen

Hoe werkt de test over verslaving en behandeling?

 • Nadat je als werkgever de test hebt besteld ontvang je een link met een uitnodiging in je mailbox. Daarmee krijg je toegang tot de test.
 • De link van de uitnodiging stuur je als werkgever naar de betreffende werknemer. Op die manier is de test altijd anoniem. Alleen de werkgever en werknemer zijn hiervan op de hoogte.
 • De test duurt ongeveer 10 minuten.
 • Werknemer beantwoord de multiple-choice vragen.
 • Werknemer krijgt inzicht in de mate van ernst van het middelengebruik.
 • Werknemer krijgt advies welke aanpak geschikt is of nog niet.
 • Na het doen van de test ontvangt de werknemer de uitslag met een certificaat.
 • Werknemer deelt de uitslag met de werkgever en/of personeelszaken. Vervolgens kan men afspraken maken over het vervolg.

Na aanschaf van de test ontvangt u een uitnodiging in uw mail. U krijgt vanaf de aanschaf een maand toegang en kunt de test zo vaak doen als uzelf wilt. Als de link niet meer geldig is kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen. Na een maand vervalt het wachtwoord en de toegang. U kunt er ook voor kiezen om de test onder begeleiding van ons te doen. We maken dan een coachingstraject op maat en berekenen geen kosten voor de aanschaf van de test.

Algemene privacy informatie

Basis-Plan valt onder de beroepsgroep Geestelijke Verzorging. Daarmee zijn we vrijgesteld van de verplichting om specifieke persoonlijke gegevens te verzamelen of te bewaren. Wij zijn aangesloten bij drie kwaliteitsregisters en voldoen aan de eisen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij al onze diensten worden alleen naam, Adres en Woonplaats gegevens gevraagd die nodig zijn om een dienst aan te leveren.

QR Code

QR Code