Test Oppositional Defiant Disorder (ODD) Nederlands

8

Beschrijving

Wat is een Oppositional Defiant Disorder?

Test Oppositional Defiant Disorder ODD

Test Oppositional Defiant Disorder. Oppositional Defiant Disorder is de engelse naam voor Oppositionele-Opstandige Stoornis. In het engels afgekort met ODD. ODD is een gedragsstoornis die vooral bij kinderen vastgesteld kan worden. Kinderen met ODD vertonen moeilijk gedrag en veroorzaken daardoor veel problemen. Hierdoor komen ze in een vicieuze cirkel terecht waar men zelf niet meer uit kan komen. Er is dan altijd hulp nodig. Vooral in de sociale omgang met volwassenen ontstaan vaak conflicten die vervolgens een reeks aan moeilijkheden veroorzaken. ODD komt ook vaak voor i.c.m. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Het vaststellen van ODD is niet altijd eenvoudig omdat ODD een verzameling van symptomen zijn van onderliggende oorzaken van het gedrag. Dit kunnen bijvoorbeeld taalproblemen zijn of een emotionele of verstandelijke beperking. Kinderen en jongeren met ODD zijn gevoelig voor destructief gedrag zoals diefstal of verslaving.

Wat zijn kenmerken van ODD

Onderstaand geven we een aantal kenmerken die het meest voorkomen bij ODD:

  • Driftig
  • Verzetten tegen regels
  • Weigeren om mee te werken als de volwassene wat vraagt
  • Maakt vaak ruzie met volwassenen
  • Ergert anderen met opzet
  • Geeft de schuld van eigen fouten aan anderen
  • Prikkelbaar en ergert zich vaak
  • Snel boos of gepikeerd
  • Hatelijk en wraakzuchtig

Vroegsignalering ODD

De test kan helpen om meer informatie te verzamelen en aan vroegsignalering te doen. Het geeft inzicht of het nu ‘slechts’ tijdelijk opstandig gedrag is of dat er toch meer onderzoek nodig is. Het kan helpen om te voorkomen dat er nog meer problemen zullen ontstaan en de ander nog meer ongelukkiger van het gedrag wordt. Hoe eerder er aan vroegsignalering kan worden gedaan hoe meer problemen er voorkomen kunnen worden. Dat heeft vaak positief effect op het leren en werken op latere leeftijd.

De test is ook beschikbaar in het Engels.

Voor wie?: Ouders/ verzorgers

Tijdsduur: 10 minuten

QR Code

QR Code