Test verslaving en behandeling gokverslaving

8

Beschrijving

Test voor verslaving en behandeling van gokverslaving

Test voor verslaving en behandeling van gokverslaving. In de praktijk blijkt dat werkgevers of direct leidinggevenden als eerste problematisch gokken bij een werknemer signaleren. Werkgevers zijn vaak bereid om een werknemer te helpen om een gokverslaving aan te pakken. Men is er immers bij gebaat om een goede werknemer te behouden en het ziekteverzuim te verminderen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het bevorderen van de gezondheid van werknemers en het voorkomen van reputatieschade. Maar in veel situaties mist men praktische handvatten om de eerste stappen te zetten die kunnen leiden tot vroegsignalering en aanpak van een gokverslaving. Deze test kan daarbij helpen.

Inzicht in gokverslaving

Door de test krijgt men inzicht in de ernst van de gokverslaving en welke actie daarin genomen kan worden. Het gokken onderscheidt zich in verschillende fasen wat uiteindelijk tot destructief gedrag kan overgaan. Met destructief gedrag bedoelen we dat men zichzelf of anderen schade of letsel toe brengt. Denk bijvoorbeeld aan verslaving, fysiek of mentaal geweld, racisme, cybercrime, fraude- en financiële-economische criminaliteit.

Behandeling voor gokverslaving

Twijfel je of het noodzakelijk is om iets aan het gokken te doen of vinden anderen dat er iets aan gedaan moet worden? De eerste stap is vaak lastig en in die fase is men ook nog niet helemaal klaar voor verandering. Het gokken veroorzaakt soms problemen en men neemt ziczelf voor om het te veranderen. Maar de echte noodzaak ontbreekt. Door de test krijgt men inzicht of men toe is aan verandering en welke aanpak nodig is.

Wat meet de test?

 1. de mate van ernst van de gokverslaving
 2. vaardigheden en motivatie
 3. inzicht welke aanpak verder kan helpen

Hoe werkt de test?

 • Nadat de test is besteld ontvang je een link met een uitnodiging in je mailbox. Daarmee krijg je toegang tot de test.
 • De link van de uitnodiging stuur je als werkgever naar de betreffende werknemer. Op die manier is de test altijd anoniem. Alleen de werkgever en werknemer zijn hiervan op de hoogte.
 • De test duurt ongeveer 10 minuten.
 • Werknemer beantwoord de multiple-choice vragen.
 • Werknemer krijgt inzicht in de mate ernst van het gokken.
 • Werknemer krijgt advies welke aanpak geschikt is of nog niet.
 • Na het doen van de test ontvangt de werknemer de uitslag met een certificaat.
 • Werknemer deelt de uitslag met de werkgever. Vervolgens kan men afspraken maken over het vervolg.

Na aanschaf van de test ontvang je een uitnodiging in je mail. Je krijgt vanaf de aanschaf een maand toegang tot de test en kunt de test zo vaak doen als jezelf wilt. Als de link niet meer geldig is kun je een nieuw wachtwoord aanvragen. Na een maand vervalt het wachtwoord en de toegang.

De test is ook beschikbaar in het Engels.

Algemene privacy informatie

Basis-Plan valt onder de beroepsgroep Geestelijke Verzorging. Daarmee zijn we vrijgesteld van de verplichting om specifieke persoonlijke gegevens te verzamelen of te bewaren. Wij zijn aangesloten bij drie kwaliteitsregisters en voldoen aan de eisen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij al onze diensten worden alleen naam, Adres en Woonplaats gegevens gevraagd die nodig zijn om een dienst aan te leveren.

QR Code

QR Code