De krachtige taal van afhankelijkheid

49.00

Beschrijving

Online Leerlijn via PLUVO

Deze eerste stap geeft toegang tot een digitale werk- en leeromgeving. Daarin kan een test en een stappenplan gemaakt worden. De test geeft inzicht in welke fase het drugsgebruik zit. Met het stappenplan kan een gewenst traject op maat gemaakt worden om het middelengebruik aan te pakken. De methode is speciaal ontwikkeld voor jongeren en volwassenen die verbaal moeite hebben om het middelengebruik of onderliggende oorzaken te verwoorden. In de leerlijn wordt uitgelegd wat daar de oorzaak van kan zijn.

De methode kan toegepast worden door jongeren, volwassenen, professionals in de (verslavings)zorg, vakdocenten en naasten. Het doel is om een plan van aanpak te maken waarmee ook gelijkwaardige communicatie mogelijk wordt maakt. Zonder ingewikkelde gesprekken kan zo een eerste stap gezet worden met duidelijke afspraken.