De krachtige taal van afhankelijkheid

49.00

Beschrijving

Online Leerlijn via PLUVO

De leerlijn is een hulpmiddel om bij problematisch middelengebruik communicatie mogelijk te maken. Vooral voor jongeren en volwassenen die verbaal niet sterk zijn kan het een hulpmiddel zijn voor het verwoorden van een moeilijke situatie. De methode is ontwikkeld voor professionals in de (verslavings)zorg, vakdocenten, jongeren, volwassenen en naasten. Het doel van de leerlijn is om een plan van aanpak te maken die communicatie (weer) op een gelijkwaardige manier mogelijk maakt. Zonder ingewikkelde gesprekken kan zo een eerste stap gezet worden.