Compliance naleven wet- en regelgeving

99

Beschrijving

Compliance: naleven van wet- en regelgeving

Compliance is het naleven van wet- en regelgeving. Afspraken die in een organisatie gemaakt zijn. Maar nog belangrijker is het naleven van (veranderende) wet- en regelgeving waar een organisatie mee te maken heeft. In de meeste gevallen is een medewerker aangesteld om taken rond compliance uit te voeren. Compliance is het vastleggen van wat je doet. Maar de realiteit vraagt vaak om snelle oplossingen. De werknemer die wordt beloond voor het behalen van een financieel of productie resultaat zal dat gedrag blijven vertonen. Dat biedt echter op de lange termijn steeds minder voordelen.

Compliance voor destructief functioneren

Compliance is heel divers en wordt op verschillende gebieden toegepast. In het compliance programma wat Basis-Plan heeft ontwikkelt is specifiek aandacht voor verantwoordelijk handelen omtrent destructief functioneren, bijvoorbeeld als gevolg van een verslaving. Maar denk hierbij ook aan fraude en diefstal wat indirect het gevolg kan zijn van een verslaving. Vervolgens kan destructief functioneren invloed hebben op de veiligheid en de reputatie van de organisatie. De uitdagingen liggen hierbij op preventief handelen. Dat vraagt niet alleen specifieke kennis en vaardigheden van de HR medewerker of Compliance Officer maar de verantwoordelijkheid van alle andere medewerkers. Is er geen compliance dan ontstaat het risico dat medewerkers de regels sneller zullen negeren. Maar het gaat veel verder dan het naleven van wat regels. Organisaties moeten kunnen aantonen alles gedaan te hebben om destructief gedrag te signaleren en te voorkomen. Als het toch misgaat, moet men adequaat kunnen reageren.

Digitaal educatie programma

Basis-Plan heeft een digitale educatieve toepassing ontwikkelt waardoor de HR medewerker of Compliance Officer bewust wordt van nieuwe uitdagingen en handvatten aangereikt krijgt voor het preventief handelen van destructief functioneren.

Hard- en soft controls

Bij Compliance worden de begrippen hard- en soft controls gebruikt. In het programma van Basis-Plan wordt de nadruk gelegd op de soft-controls. Daarmee wordt bedoeld dat er een beroep wordt gedaan op de intrinsieke motivatie en autonomie van medewerkers.

 

HR medewerkers ontzorgen

Het Compliance programma van Basis-Plan is ontwikkeld om de HR medewerker of Compliance Officer te ontzorgen. Het is geen ingewikkeld proces maar een eenvoudige check-up met praktische handvatten. Tenslotte motiveert deze toepassing om meer kennis en vaardigheden te verwerven omtrent het uitvoeren van compliance. Omdat compliance over verschillende vakgebieden vraagt het veel bijscholing van de HR medewerker of Complince Officer.

Het programma van Basis-Plan biedt specifieke kennis aan omtrent destructief gedrag zoals verslaving. Daarmee onderscheidt het programma zich van andere waardoor de HR medewerker of Compliance Officer specifieke kennis kan toevoegen voor het uitvoeren van zijn of haar taak.

Het is ook aan te bevelen om een test voor een Data Protection Impact Assessment uit te voeren.

Studiebelasting: 3 uur

Start: na het bestellen van de leerlijn ontvangt u een link met een uitnodiging voor de Basis-Plan Academy.

Benodigde vooropleiding: geen

Niveau: MBO 4 / HBO

Lesmateriaal: n.v.t.

Examen / toetsing: in de leerlijn zijn tussentijdse vragen opgenomen waarmee aan een 100% score voldaan moet worden.

Diploma: Basis-Plan certificaat

Taal: Nederlands

Leeruitkomst / Resultaat: Deelnemer is in staat om Compliance toe te passen m.b.t. destructief functioneren.

 

QR Code

QR Code