Basis-Plan 4

14

Beschrijving

 • 1x zelftest en behandelkeuze bij middelengebruik
 • 1x zelftest en behandelkeuze bij gokken

 

In de praktijk blijkt dat werkgevers of direct leidinggevenden als eerste problematisch gokken of middelengebruik bij een werknemer kunnen signaleren. Werkgevers zijn vaak bereid om een werknemer te helpen om het problematisch gedrag aan te pakken. Men is er immers bij gebaat om een goede werknemer te behouden en het ziekteverzuim te verminderen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het bevorderen van de gezondheid van werknemers of reputatieschade van het bedrijf. Maar in veel situaties mist men praktische handvatten om de eerste stappen te zetten die kunnen leiden tot vroegsignalering en herstel. Deze test kan daarbij helpen.

Inzicht

Door de test krijgt men inzicht in de ernst van het middelengebruik of gokken en welke actie daarin genomen kan worden. Het gokken en middelengebruik onderscheidt zich in verschillende fasen wat uiteindelijk tot destructief gedrag kan overgaan. Met destructief gedrag bedoelen we dat je  jezelf of anderen schade of letsel toe brengt. Denk bijvoorbeeld aan verslaving, fysiek of mentaal geweld, racisme, cybercrime, fraude- en financiële-economische criminaliteit.

Behandelkeuze

Twijfelt men of men iets moet doen aan het gokken of middelengebruik of vinden anderen dat er iets aan gedaan moet worden? De eerste stap is vaak lastig en in die fase is men ook nog niet helemaal klaar voor verandering. Het gedrag veroorzaakt soms problemen en men neemt ziczelf voor om het te veranderen. Maar de echte noodzaak ontbreekt. Dor de test krijgt men inzicht of men toe is aan verandering en welke aanpak nodig is.

Wat meten de testen?

 1. de mate van ernst van het gokken of middelengebruik
 2. vaardigheden en motivatie
 3. inzicht welke aanpak verder kan helpen

 

Hoe werkt het?

 • Nadat je als werkgever de test hebt besteld ontvang je een link met een uitnodiging in je mailbox. Daarmee krijg je toegang tot de test.
 • De link van de uitnodiging stuur je als werkgever naar de betreffende werknemer. Op die manier is de test altijd anoniem. Alleen de werkgever en werknemer zijn hiervan op de hoogte.
 • De test kan gedaan worden op een computer of telefoon.
 • De test duurt ongeveer 10 minuten.
 • Werknemer beantwoord de multiple-choice vragen.
 • Werknemer krijgt inzicht in de mate ernst van het gokken of middelengebruik.
 • Werknemer krijgt advies welke aanpak geschikt is of nog niet.
 • Na het doen van de test ontvangt de werknemer de uitslag met een certificaat.
 • Werknemer deelt de uitslag met de werkgever. Vervolgens kan men afspraken maken over het vervolg.

 

Algemene privacy informatie

Basis-Plan valt onder de beroepsgroep Geestelijke Verzorging. Daarmee zijn we vrijgesteld van de verplichting om specifieke persoonlijke gegevens te verzamelen of te bewaren. Wij zijn aangesloten bij drie kwaliteitsregisters en voldoen aan de eisen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij al onze diensten worden alleen naam, Adres en Woonplaats gegevens gevraagd die nodig zijn om een dienst aan te leveren.

 

QR Code

QR Code