My heading is awesome

Alcoholisme pauperparadijs boek familiegeschiedenis armoede

Het Pauperparadijs. Rauwe en leerzame familiegeschiedenis.

Het Pauperparadijs gaat over armoede, alcoholisme en familiegeschiedenis van de schrijver zelf. De mooiste vakliteratuur vind ik nog altijd de geschreven ‘levensverhalen’. Verhalen geschreven door de persoon zelf of door anderen. Het Pauper Paradijs is zo’n verhaal. Een rauwe familiegeschiedenis van armoede en alcoholisme. Maar vooral ook een zoektocht naar liefde van en voor familieleden.

“Hoe goedhartig hij ook was, en hoe gezellig het kon zijn als hij op bijzondere dagen met veel theater sinaasappels ging toveren, vader viel thuis niet te handhaven.”

Gewoon een zin uit het eerste hoofdstuk van het boek. Real life en meteen raak. Dat zijn mensen met een verslaving. Overal wordt een ‘theater’ gemaakt. Als we het hebben over hun drankgebruik, begint het gedonder in de glazen pas echt. Maar dat is niet hun ware aard. Tenminste voor een deel niet. Ze spelen een dwangmatige rol. De drank heeft de leiding overgenomen. Het bepaalt de act en het script. Er zijn drie rollen die worden gespeeld; de rol van aanklager, redder en slachtoffer. In zo’n ‘Bermudadriehoek’ kan hij iets van zichzelf laten zien. Niet te veel. Maar uiteindelijk zal ook dat beetje verdwijnen. Jammer, want er zit echt een goed hart in. Van daaruit zou hij of zij een mooi optreden kunnen geven maar de gordijnen blijven dicht.

Armoede, alcoholverslaving. Veenhuizen.

Het verhaal van Pauper Paradijs speelt zich af in een tijd van grote armoede, alcoholisme en landloperij. De zoektocht naar haar voorouders stuurde Suzanna (de auteur van het boek) naar de penitentiaire inrichting in Veenhuizen in Nederland. Geen prettig gevoel. Toch ziet ze kans om het zo te omschrijven dat je meteen in de auto wilt stappen om het te bezoeken. Dat heb ik toen ook gedaan. Eigenlijk zou ik dat bij elk boek willen doen. Maar dat gevoel krijg ik zeker niet als ik bijvoorbeeld een pagina uit de DSM-5 lees. Maar dat is een ander verhaal.

Keizer Napoleon

Suzanna ontdekt dat het niet allemaal kommer en kwel was in haar afkomst. Haar voorvader was soldaat geweest in dienst van niemand minder dan keizer Napoleon. Gevochten in illustere veldslagen. Wauw! Dit zijn verhalen die je wilt doorgeven aan je nageslacht. Die feiten zijn geen lege vulling. Het geeft inzicht in iemands levensloop. De keuze, of beter gezegd het lot dat iemands geslacht eerder is overkomen, is van invloed op de verdere geslachtslijn.

Alcoholverslaving is een geestelijke, materiële, erfelijke familie geschiedenis

Aan het einde van het boek lijken armoede, rijkdom en alcoholisme in de familie geslachtslijn niet verbroken te zijn. Het is één grote familie. De historische feiten bewijzen eens te meer dat de huidige verslavingsproblemen niet ver tot het verleden behoren. Integendeel, ik geloof dat alcoholisme grotendeels erfelijk is. Met erfelijk bedoel ik vooral geestelijk en materieel. We geven het door, sleuren het mee alle nieuwe eeuwen en generaties in. In de vorige eeuw was alcoholisme gerelateerd aan geld. Of je nu vandaag de dag in armoede of rijkdom leeft. Er is geen enkele steek veranderd. In armoede drink je omdat je toch niets te verliezen hebt. Als je niet waar je met je geld naar toe moet koop je de duurste flessen wijn en whisky.

1001 redenen voor een verslaving te voeden

In de traditie van de Anonieme Alcoholisten (AA) staat beschreven dat er 1001 redenen zijn om te drinken. Misschien kunnen we het samenvatten in twee redenen; als we hebben verloren of hebben gewonnen. In voor- en tegenspoed. Ik heb ooit eens iemand horen zeggen; “Als ik weer eens met koffie op mijn tafelkleed had gemorst kreeg ik behoefte om te drinken”. Alcoholisme is een veel voorkomende ‘ziekte’ die moeilijk te bestrijden is. Het stopt pas als de alcoholist is overleden. De theatervoorstelling eindigt en het gordijn wordt gesloten. Maar net als de reactie van alle vezels van de drinker na een glas alcohol, schreeuwt het publiek na elk optreden; “we willen meer”. Het is één grote maskerade. We zullen ons nooit bewust worden van het echte script dat de drinker in zich verbergt. Maar wat we inmiddels wel weten, is dat mensen die aan wat dan ook verslaafd zijn, een grote dorst hebben naar echte liefde!

Het boek Pauperparadijs

De auteur van het boek, Suzanna Jansen, is romanschrijver en journalist. Meer informatie over het Pauper Paradijs is te vinden op de website www.suzannajansen.nl.