Info voor professional

 

Onderwijs, advies en training

Vanuit het vakgebied geestelijke verzorging kan onderwijs, advies en training ingezet worden aan professionals, werknemers, werkgevers, vrijwilligers en studenten met het oog op zingeving, levensvragen, levensbeschouwing en ethische kwesties.

Enkele voorbeelden van thema’s zijn:

  • wat is goede zorg?
  • welke waarden zijn voor medewerkers belangrijk en in hoeverre komen die overeen met de waarden van de organisatie waarin men werkt?
  • (h)erkennen en signaleren van levensvragen en behoefte aan geestelijke zorg
  • herkennen en uitdiepen van dilemma’s en ethische vraagstukken in het werk
  • niveaus van luisteren naar mensen, hoe luister je in de diepte en krijg je een gesprek over betekenis?
  • culturele en religieuze en/of levensbeschouwelijke onderwerpen