Info voor cliënt

Voor wie en wat is geestelijke verzorging specifieke doelgroepen?

 

Geestelijke verzorging is er voor iedereen ongeacht welke levensovertuiging. Geestelijke verzorging is de professionele begeleiding bij levensvragen. In (zorg)instellingen waar mensen langer dan 24 uur verblijven is geestelijke verzorging door de instelling geregeld. Dit zijn:

 • Ziekenhuis
 • Verpleeghuis
 • Woonzorginstelling
 • Revalidatiecentrum
 • Psychiatrische instelling
 • Instelling voor mensen met een verstandelijke beperking
 • Jeugdzorginstelling
 • Gevangenis
 • Verslavingskliniek

Als u thuis woont of net uit een (zorg)instelling komt kan een beroep gedaan worden op de geestelijke verzorging vanuit een geloofsgemeenschap. Geestelijke verzorging specifieke doelgroepen is er voor mensen die niet of nauwelijks nog binding hebben met een geloofsgemeenschap maar wel behoefte hebben aan begeleiding van levensvragen omtrent ziekte, beperking, detentie, uitzending, verslaving, verlies of trauma.

Werkgever en werknemer

Geestelijke verzorging kan een positieve bijdrage leveren bij re-integratie tijdens een langdurig verlof van het werk. Bedrijven zetten steeds vaker een onafhankelijke geestelijk verzorger in t.b.v. een herstelproces.

Vergoeding

Vergoeding is op verschillende manieren mogelijk maar is afhankelijk van uw persoonlijke situatie:

 • Wanneer u een aanvullende verzekering hebt, kunnen de kosten (gedeeltelijk) worden vergoed vanuit de zorgverzekering.
 • In overleg kan een werkgever bijdragen in de kosten.
 • Vergoeding vanuit een Centrum voor Levensvragen.

Wanneer u niet voor een vergoeding in aanmerking komt betaalt u de kosten zelf volgens een vooraf afgesproken tarief. Voor een individueel consult is het tarief 70 euro per uur (excl. BTW en reiskosten).

Neem contact op voor vragen over wat van toepassing op u is.