Info voor cliënt

Voor wie en wat is geestelijke verzorging?

 

Vergoeding geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging is er voor iedereen ongeacht welke levensovertuiging. Geestelijke verzorging is de professionele begeleiding en advisering bij zingeving en levensbeschouwing.

 

Voor thuiswonende mensen jonger dan 50 jaar zijn twee mogelijkheden:

  • Wanneer u een aanvullende verzekering hebt, kunnen de kosten (gedeeltelijk) worden vergoed.
  • U betaalt de kosten zelf volgens een vooraf afgesproken tarief.

Voor een individueel gesprek is het tarief 70 euro per uur (excl. BTW en reiskosten).

In alle zorginstellingen waar mensen langer dan 24 uur verblijven wordt geestelijke verzorging door de instelling bekostigd. Dit zijn:

  • Ziekenhuis
  • Verpleeghuis
  • Woonzorginstelling
  • Revalidatiecentrum
  • Psychiatrische instelling
  • Instelling voor mensen met een verstandelijke beperking
  • Jeugdzorginstelling
  • Verslavingskliniek

Zorginstellingen hebben de plicht om een geestelijk verzorger te bieden die past bij de levensvisie cq religie van de aanvrager.

Meer informatie over geestelijke verzorging kunt u vinden op de website van geestelijkeverzorging.nl