Whitepaper Basis-Plan

15.00

Beschrijving

Het Whitepaper van Basis-Plan is een diepgaand document waarin de aanleiding en het doel van de aangeboden diensten wordt beschreven. Het bevat uitgebreide informatie over de thema’s die op de website worden benoemd. Het Whitepaper beschrijft de onderwerpen a.d.h.v. ervaringen en onderzoek uit de praktijk en theorie van de psychische-sociale en- verslavingszorg.

Het heeft specifiek aandacht voor vijf thema’s:

  1. Geestelijke Verzorging in een onderneming
  2. Verslavingsproblematiek binnen hechte gemeenschappen
  3. E-Clinic. Zelfhulpprogramma bij vroegsignalering middelengebruik (ook medicatie)
  4. Financiering van een specifiek individueel zorgplan binnen een lokaal (persoonlijk) netwerk d.m.v. Non Fungible Tokens (NFT).
  5. Assessment voor het meten van Cognitieve Vaardigheden tijdens sollicitatieprocedure
  6. Assessment voor het meten van financieel- economische criminaliteit (fraude) i.c.m. verslaving

 

Het Whitepaper is geen Ebook. Maar binnen het onderwijs zijn er ontwikkelingen waardoor een Whitepaper toegepast gaat worden als erkenbare bron voor wetenschappelijke studie’s en onderzoek. Regelmatig zal een nieuwe geoptimaliseerde versie beschikbaar zijn.