Whitepaper

16

Beschrijving

Het Whitepaper van Basis-Plan is een diepgaand document waarin de aanleiding en het doel van de aangeboden diensten en producten wordt beschreven. Het bevat uitgebreide informatie over de thema’s die op de website worden benoemd. Het Whitepaper beschrijft de onderwerpen a.d.h.v. ervaringen en onderzoek uit de praktijk en theorie van de psychische-sociale en- verslavingszorg. Beknopte info is te lezen in de gratis download met factsheets.

Het Whitepaper beschrijft zes thema’s:

  1. Geestelijke Verzorging
  2. Verslavingsproblematiek binnen hechte gemeenschappen en zelfhulpprogramma bij vroegsignalering
  3. Financiering van een individueel zorgplan binnen een lokaal (persoonlijk) netwerk d.m.v. digitale kunst. (Non Fungible Tokens NFT)
  4. Meten van Cognitieve Vaardigheden voor Werving & Selectie
  5. Profielbeschrijving voor vroegsignalering van destructief gedrag
  6. Persoonlijk leiderschap

Het Whitepaper is geen Ebook. Maar binnen het onderwijs zijn er ontwikkelingen waardoor een Whitepaper toegepast kan worden als erkenbare bron voor wetenschappelijke studie en onderzoek. Regelmatig zal een nieuwe geoptimaliseerde versie beschikbaar zijn.

QR Code