Gratis Download: factsheet Assessment Middelbaar Beroeps Niveau

0.00

Beschrijving

Onderwijs is teveel gericht op prestatie. Jongeren worden groot ‘geschopt’ met het idee dat je het zonder diploma niet redt in de maatschappij. Primair onderwijs en ontwikkeling is belangrijk. Maar voor de één is het behalen van een startkwalificatie ‘vormend’ terwijl het voor een ander ‘vervormend’ is. Het assessment is ontwikkelt voor jongeren- en jongvolwassenen, met of zonder diploma. Het doel is om aansluiting te maken op het denk-niveau. Niet iedereen behaalt een diploma en anderen met een diploma zijn al snel de helft vergeten.

Bij een sollicitatie is de kans groot dat men geen gelijke kans maakt t.o.v. andere kandidaten. Bedrijven hebben een uitdaging om d.m.v. een assessment de cognitieve vaardigheden op heel eigentijdse en educatieve wijze in kaart te brengen. Op die manier wordt ervaring niet meer doorslaggevend maar de cognitieve vaardigheden. Basis-Plan heeft een assessment ontwikkelt wat op een unieke manier de vaardigheden, persoonlijk karakter en gedrag in kaart brengt. Het geeft inzicht in vaardigheden die nodig zijn om in verschillende situatie’s oplossingsgericht te werken. De eerste variant kan op Urk gedaan worden.