Geplaatst op

Spel Oldschool Blocks helpt trauma en craving bij verslaving verminderen

Het ouderwetse spelletje ‘Blocks’ helpt om de zucht of drang te verminderen bij een verslaving of een andere vorm van obsessief gedrag. Psychologen op de Universiteit van Plymouth in Amerika hebben hiervoor al eens onderzoek gedaan met het spelletje ‘Tetris’ en dat had positieve resultaten. De methode is echter verder nooit of te weinig serieus genomen. Waarom is mij niet duidelijk maar ik kwam tot de ontdekking dat het principe is gebaseerd op biologische elementen en dat geeft nieuw inzicht met mogelijkheden.

De werking van het biologische principe zien we terug in de EMDR therapie. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. De EMDR methode wordt vaak gebruikt bij het behandelen van een traumatische gebeurtenis die het leven van een persoon negatief kan beïnvloeden.

De EMDR techniek is ontdekt en verder ontwikkelt door de Amerikaanse psycholoog Francine Shapiro. Tijdens wandelingen in de natuur ontdekte ze dat haar eigen negatieve emoties bij nare herinneringen minder werden en soms helemaal verdwenen. Ze kwam erachter dat de emotie’s bij die herinneringen minder werden nadat ze voor een bepaalde tijd zwermen vogels met haar ogen had gevolgd. Doordat ze hier bewust van werd ontdekte ze dat de emotie’s minder werden doordat ze haar ogen van links naar rechts bewoog. Vervolgens ontdekte ze dat er tijdens die bewegingen een soort ‘reset proces’ in de hersenen geactiveerd wordt.

Traumatische ervaringen zijn herinneringen die onze zintuigen hebben waargenomen waarbij sterke emoties zijn ervaren. Die emoties worden met het beeld, geur of geluid ervan opgeslagen in het lange termijn geheugen en kunnen op elk moment opnieuw tot uiting komen. Vooral emoties die in de jeugdjaren zijn beleefd kunnen soms onuitwisbaar zijn opgeslagen. (zie ook het artikel over het Rudimentair geheugen). De emotie krijgt vervolgens vorm door het kiezen van bepaald gedrag. Dit gedrag is vaak de enige keus omdat er niet of nauwelijks een alternatief voor handen is. Dit alternatief is aan te leren maar dat vraagt disciplinaire training. Bij EMDR wordt het beeld niet gewist maar de emotionele lading die eraan is gekoppeld wordt minder krachtig.

Mensen kunnen die emotie als het ware ervaren als de kracht van een ‘raketlancering’. Vaak is er dan ook geen houden meer aan en is de keus al gemaakt. De omgeving kan ‘praten als Brugman’ maar dat zal weinig tot geen effect hebben. Het besluit staat vast en kan direct uitgevoerd worden of er wordt een planning gemaakt om later te gebruiken. Voor het toepassen van de methode moet men dus wel gemotiveerd zijn en de confrontatie aan durven gaan maar zo is het bij zoveel activiteiten.

Wanneer we in therapie-setting de gebeurtenis of situatie oproepen door eraan te denken komt het met de bijbehorende emotie in het korte termijn geheugen terecht. Op het moment dat de emotie van de zucht naar een middel in het korte termijn geheugen wordt beleefd, gaat de persoon het spel ‘Blocks’ spelen. Het korte termijn geheugen heeft echter een maximale opslag capaciteit. Je kunt het zien als de harde schijf van een computer die zo nu en dan gewist moeten worden om ruimte te maken voor nieuwe taken. Als het korte termijn geheugen teveel taken of beelden tegelijk te verwerken krijgt gaat het brein over in de ‘reset-modus’. Dit is een eigenschap die van nature in de hersenen is ingeschapen om goed te kunnen blijven functioneren. Om nog even de beeldspraak van de raket te gebruiken; de ‘raketlancering’ krijgt door het toepassen van de methode te weinig ‘brandstof’ voor een ‘take-off’. De zintuigen of ons geheugen zal ons misschien wel altijd met het trauma of trigger bewust of onbewust confronteren maar, de emotie zal uiteindelijk minder krachtig worden. Daardoor ontstaat er minder de behoefte om toe te geven aan de emotie.

Voor de behandeling van een verslaving heeft de methode goede perspectieven. De ‘triggers’ die craving oproepen zijn net als bij een trauma beelden, geluiden en geuren waaraan een emotie is verbonden. Die emotie wil men vervolgens bestrijden met een andere emotie. Door het gebruik van een psychoactief middel wordt de ongewenste emotie slechts tijdelijk verdoofd of beleefd. Uit ervaring zie ik dat er angst voor de angst ontstaat of een andere emotie die is gebaseerd op een realistisch gedachte. De methode is een combinatie van het reguleren van emotie en het omgaan met die emotie. Het is namelijk volgens de Canadese verslavingsarts Gabor Maté ook belangrijk om bepaalde ervaringen te accepteren zoals ze in je leven hebben voorgedaan.

Het is niet zo dat de methode bij iedereen hetzelfde resultaat heeft en het hangt er ook vanaf in welke ‘fase’ en in welke hoedanigheid iemand afhankelijk is. Ik ben met veel praktijk- en literatuuronderzoek bezig hoe de methode nog beter kan bijdragen aan het verminderen van de craving bij een verslaving. Maar ik zie tot nu toe positieve resultaten en het is zeker de moeite waard om de training te doen. Ook geef ik over deze methode educatie aan professionals en studenten. Wil je meer info over de methode en of het jou zou kunnen helpen of wil je als professional meer weten dan kan dat door het invullen van het contactformulier.

Bronnen

https://www.plymouth.ac.uk/news/new-study-reveals-tetris-can-block-cravings

https://stichtinggezondheid.nl/zelf-emdr-tegen-nare-herinneringen-en-angst/

https://www.gezondheidsnet.nl/verslavingen/tetris-spelen-vermindert-cravings

Alexander, Bruce K. (2008). The Globalization of addiction: A study in Poverty of the spirit. Geraadpleegd op https://books.google.nl

Banning M. & Banning-Mull H.(2005). Narratieve begeleidingskunde, Soest. Nederland. Nelissen. 

Dewey, J. (2011). Over opvoeding, onderwijs en burgerschap, een keuze uit zijn werk. Amsterdam. Nederland. SWP.

James, W., (2010). Vormen van religieuze ervaring. Een onderzoek naar de menselijke aard. (6e druk) Amsterdam. Abraxas.

Maté. G. (2010). In the realm of hungry ghosts. Berkeley & Lyons. USA. North Atlantic Books & The Ergos Institute.

Maté G. . (2012, 9 oktober). The power of addiction and the addiction of power. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=66cYcSak6nE

Neufeld, G.,& Maté, G. (2014). Laat je kind niet los, hoe een hechte band je kind op het juiste spoor houdt. Antwerpen. België. Manteau.

Starkstein, S. (2018). A conceptual and therapeutic analysis of fear. Geraadpleegd op https://books.google.nl

Stralen, Hans, van. (2012). Denken over duiden. Inleiding in de hermeneutiek. Maklu.

Thun, F. Schultz, von. (1982).  Hoe bedoelt U? Een psychologische analyse van menselijke communicatie. Groningen. Wolters-Noordhoff b.v.

Verstraeten, J. (2014). Taal en stilte. (1e druk). Averbode | Erasme NV.  

Wit de, J., Veer, der van, G., & Slot, N.W. (2004). Psychologie van de adolescentie. (22e druk). Baarn. Nederland. HB Uitgevers.

Ijsseling, Godfried. (2018) De zelfbewuste leider. Naar het hart van persoonlijk leiderschap. Scriptum.

http://cf.hum.uva.nl/benaderingenlk/lw/herm/lw-herm-index.htm

Geplaatst op

Accomodare en Pleonexia

Rond de leeftijd van tien jaar is de identiteit van iemand wel ongeveer een feit. Men heeft de taal en cultuur waarin men is opgegroeid aangeleerd en kan zich daarmee goed redden. Op den duur wordt men uiteraard door schade en schande nog wel wat wijzer maar, dat staat los van de identiteit. Groei en ontwikkeling van de identiteit komt van buitenaf door, als de zintuigen goed werken, taal en beeld. De meeste eigenschappen van die identiteit zijn goed en functioneel. Maar er zijn ook behoorlijk wat denkpatronen die de werkelijkheid geen recht doen, als we al over een absolute werkelijkheid kunnen spreken. De werkelijkheid is dat de wereld voortdurend verandert en mensen zich aanpassen, in het Latijns is dat ‘accomodare’ met een specifiekere betekenis namelijk, het in overeenstemming brengen met’ of ‘het aanpassen aan een omgeving met een bepaald doel’.

Welk doel en hoe werkt het? Het kan het behalen van een diploma zijn of het aflossen van een schuld. Het bereiken van het ideale gewicht of het lopen van de marathon in New York. Voor alle doelen is accomodare nodig. Ook de gevolgen van het Covid-19 virus te beperken, controleren en uitbannen is een doel en vraagt om accomodare. Na de fase van accomodare komt iets of iemand dus dichter bij het doel.

Niet alleen het Coronavirus laat ons bijvoorbeeld denken dat mondkapjes besmetting tegen kunnen gaan. Er is namelijk nog een veel ernstiger virus dat bestreden moet worden om de burger nog meer te beperken. Het dragen van mondkapjes helpt niet tegen een ‘virus’ die ons denken besmet. Sterker nog, het bevestigt juist dat we besmet zijn met een oud Grieks virus. Als dat nog meer de kop op gaat steken en we worden ons er niet van bewust, dan vervreemden we van alles wat ons lief en dierbaar is, zelfs van onze eigen identiteit. Volgens natuurlijke principes is ‘vervreemding’ het gevolg van identificatie met iets of iemand.

In elk land is er de elite die het voor het zeggen heeft. Dat zijn o.a. de bestuurders, ambtenaren, multinationals, rechters, advocaten en nog wat van die invloedsrijkelui. Tot zo ver niets mis mee en bestuur is nodig omdat de gewone hardwerkende burger daar geen tijd of behoefte aan heeft, dus iemand moet het doen. Het is ook de elite die beslissingen neemt en ervoor zorgt dat er bijvoorbeeld een nationaliteit aangenomen kan worden. Dat alles draagt bij aan een identiteit. Prima maar, de geschiedenis laat zien dat er bij die elite een zeer besmettelijk virus actief is namelijk; Pleonexia.

De elite wil zich tijdens het uitvoeren van haar taken niet identificeren met het ‘volk’ maar sleutelt ondertussen wel aan de identiteit van burgers. Dat kan, zoals men de burger doet voorhouden, nuttig zijn maar, dat is tevens ook een problematisch symptoom van Pleonexia.

Pleonexia’ is het Griekse woord voor ‘hebzucht’ en dat was in het oude Griekenland een serieuze ziekte in het menselijk individuele denken die dringend behandelt moest worden. Pleonexia zorgt er voor dat mensen doordrongen worden van een eindeloze en onverzadigbare zucht naar bezit. Niet alleen fysiek geld of materieel maar ook mentaal en geestelijk bezit. Dit geldt niet alleen voor de elite die steeds meer wil maar ook de burger wil steeds meer; meer duidelijkheid, meer veiligheid, meer vrijheid, meer inkomen etc. De elite past dit trucje veelvuldig toe. Het is net een bordspel. Als speler van een bordspel denk je meer na over welke keus de ander gaat maken als reactie op jouw je eigen zet. Het verplicht laten dragen van een mondkapje bijvoorbeeld staat a.h.w. symbool voor het monddood maken van mensen. Maar ook het scheiden van oude en jonge mensen om besmetting te voorkomen staat symbool voor het afnemen van iemands identiteit en tegelijk klaarstomen voor het aannemen van een nieuwe.

Besmetting van het Pleonexia virus gaat snel, het ‘medicijn’ is schaars en er is weinig tot geen animo bij de elite om er miljoenen voor uit te trekken. Wel geld voor de accomodare maar niet voor het Pleonexia virus. Nou ja, niet direct dan maar via allerlei omwegen natuurlijk wel.

Pleonexia moet behandelt worden met een flinke dosis bewustwording dat we er allemaal door besmet kunnen raken. Het spreekwoord ‘door schade en schande wijs worden’ is niet genoeg, te laat zelfs. De elite moet weer vroom en degelijk toegerust worden om te doen waarvoor ze ‘geroepen’ worden namelijk; dienstbaarheid. Prof. dr. Andreas Kinneging noemt het de ‘inner check’ om de begeerten van het hart in toom te houden. Maar volgens hem is deugdzaamheid in onbruik geraakt. De Belgische Psycho-analyticus Paul Verhaeghe is van mening dat ‘pleonexia’ hierin een rol speelt. Misschien kunnen de burgers een steentje bijdragen door te zorgen voor de juiste accomodare. Die zal er zeker komen en dat weet de elite.

Bronnen

https://www.brainwash.nl/bijdrage/psychoanalyticus-paul-verhaeghe-als-je-lichaam-begint-te-protesteren

prof. dr. Andreas Kinneging. Cultuur onder vuur congres 2019 over Elite. YouTube.

Wolters Grieks-Nederlands woordenboek

http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/accommodatie

Gift voor artikel

Wanneer u het een leerzaam artikel vond mag u een gift doen. Alvast bedankt.

€2,00

Geplaatst op Geef een reactie

What does it matter?

How many times in a situation have I said “oh man, who cares”. Innumerable. Last week also. What strikes me is that I say it when I just don’t know the answer, I don’t feel like having an extensive conversation. It’s a short answer to be yourself again soon. Man, how liberating that can be. Letting go of the so-called expectation or obligation to have to give some reaction that you do not even have ‘in house’.

Once separated from everything, an individual is always exposed to new influences that can eventually lead to bondage and dependence. It is an eternal process. You never really get rid of values ​​and norms. You never get away from certain laws. Just like when you lift a stone and see all kinds of insects crawling in one direction. The centipede slightly faster than the worm but still. They all have something in common; run for something or someone. They don’t really know what danger that is. It is their instinct that sudden exposure to light calls for action. But they are aware that they are vulnerable. Born, and always used to survive often or perhaps always in the dark and then suddenly the bright sunlight unmasks their hiding place. Well, the sun? Rather, it is someone else who so boldly turns the life of the hidden world upside down here. This is how it can feel when you are pried free from your mental comfort zone. Someone boldly comes into your hidden protective world with words or deeds and exposes familiar values ​​and norms. What do you have to do then? Crawl like that centipede and that worm? Where and what do you take with you in your ‘shelter’? Due to unexpected circumstances, you may be tempted or tempted to change your familiar thinking. But there must be something else to replace it.

Like that man who leaves the city behind and goes to live in the countryside. We make the fallacy that we can then change. Maybe for a small part. But wherever we go we take ourselves with us. Everywhere we leave we leave something of ourselves. We have been programmed from birth to adapt and not to change. Changing is not the same as adjusting. Adjustment is the same as bondage and dependence. Change is the same as innovation. Just like a river that creates itself. It transcends our deepest thinking and exposes inaccessible places of the heart. It is precisely those inaccessible places that can sometimes bring something new to the light that you cannot go anywhere. Because individuals adapt, new experiences threaten what you grew up in and the relationships you entered into.

Change is; when your heart becomes filled with something and it never lets you go, you live from that moment and your life has taken a different turn. Visible or invisible to yourself or to others. Sometimes you may have to live unseen with that change. That it is not expressed physically or mentally. All that remains is to accept that you will eventually survive with that change. Accept that you will save it just like those insects under that stone and run if necessary. Not to the light, but to the dark. What does it matter?

Donation

Make a donation if you found the article valuable or educational.

€1,00

Geplaatst op

What is the Circle of sources?

At the psychologist. Make a diagnosis.
Why do some people find it so difficult to get a grip on their lives?
Why did I actually become an entrepreneur?
Why can’t I get a grip on the business during this difficult period?
Why did my entrepreneurship go wrong?
Why can it sometimes be so difficult to take charge of myself, the company, my family, my marriage, and my children?
What causes are there?

“This is not about me. This is not what I need. ”

I went to a psychologist with a client dozens of times. Afterwards we sat in the car on the way home or at a menu at a well-known fast food chain. In most cases it was indicated that they felt that the psychologist was not talking about them. That it was not what they needed. With all due respect for the often nice female psychologists, who sometimes just graduated or had years of experience. It was simply the person who did not know where it was ‘locked’.

“Why” is the tip of the iceberg “

All ‘why’ questions are usually difficult questions. If a child has been doing something and you ask “why did you do that?” do you expect a well-argued answer? “Why do you use drugs?” “Why is it going well?” “Why aren’t you happy?” Stereotype man of the many I have spoken to; well-stocked bank account, nice woman, nice family, nice car and on vacation two or three times a year. Every week use more than 250.00 cocaine. An occasional visit to the casino. “Why do you do that?” He didn’t know. Just like all the other boys and men who get stuck despite the growing prosperity. Boy, young I had a question I didn’t know an answer to and I have to work with it every day. Three years ago I took stock again. “After 26 years in business and 16 years in relief work, I have discovered something valuable that may offer an opening.

“Golden circle is worth gold”

Simon Sinek’s Golden Circle is a godsend. The power of simplicity. It helps to ask the ‘why’ questions we forgot to ask or rather avoid. Once it has to get to this point by a coach or therapist, it will be very difficult. Usually it is then five minutes to twelve. That is not surprising. After all, we think there is a solution for everything. I want it and I want it now. It is becoming easier for us and, if we have had a bad childhood, it is easier to shut down than to work on it. The way people can ask about it often contains a judgmental label, which then sticks for an annoyingly long time. Well, they can’t help it either. After all, everyone has their leak and lack. Especially in the field of emotional ‘injuries’. The abrasion of the child that has fallen does not give the pain, but the fear of having to process it alone gives the greatest sorrow. That patch has a placebo effect against the comforting words of father or mother. For emotional damage in the adult world, there are also enough ‘patches’ to numb the pain. These are serious and persistent matters that are covered with a plaster. The comforting and understanding words are often hard to find. The ‘label’ has already been pasted. Old and new problems are consumed by the many ‘fast food’ products. The ‘why’ questions why people do something turn out to be too limited. It is a good start but that long and heavy distance from head to heart turns out to be a ‘heart-necked’ trajectory. The ‘why’ questions now appear to be frequently used to achieve success, so that you don’t have to say what needs to be said. So I wonder if we don’t take a shortcut too soon.

“If we want to go further, we must go back and rediscover those precious values, that all reality is based on moral foundations and that all reality needs spiritual guidance.” Martin Luther King

I have discovered that it is about raising awareness of dietary sources under the ‘why’ questions. Resources that help you take charge of your life. I hear the somewhat older entrepreneurs say that the company is being put in charge of them. During a meeting someone rightly remarked that he was constantly busy with control and technical language. As a result, he and the company did not receive sufficient nutrition from other sources. I see the same in people in the care sector. They are vulnerable, have experienced something or are under great pressure to perform. You are then most of the time busy with flight behavior. It was a bit confronting for me when I had to point out to someone that we had talked enough now. This is not meant to be negative, but everything in his life called for him to take charge of his story.

Donation

Make a donation if you found the article valuable or educational.

€1,00

Geplaatst op Geef een reactie

Emotional source for personal leadership(1)

“Once upon a time there was a flood in India, where a hill with a bungalow on top remained dry and became a refuge for some wildlife, in addition to the people who were there. At one point, a Bengal king tiger came to swim, and when he reached the height he lay panting like a dog on the ground amidst the people, obsessed with fear. The tiger’s usual aggressiveness was temporarily supplanted by the fear that became supreme in him and formed a new center of character in him. ” Henry Drummond. (Quoted in W. James, 2010)

In the above story by Henry Drummond, the tiger is exhausted by the conditions of his environment and his aggressiveness is inhibited by fear. Fear can be either a limited or an unlimited emotion. Sometimes multiple emotions conflict. So character can be curbed. At least with the tiger. But is that also possible for people? Since people deal with emotions on a daily basis, there is a food source to discover. I see the emotional food source as an old well that is covered with thorns or poisonous plants. Under the ground it is still fed by groundwater, but we no longer use the well. Perhaps because we have found an easier way, for example, by simply opening the tap. Canadian physician and psychologist Gabor Maté (2010) calls this “the quick satisfaction”. In the song “I can’t get no satisfaction” by the Rolling Stones, Mick Jagger sings about the fact that he has no satisfaction whatsoever. Whatever he tries, nothing can give him that satisfaction.

“When you fight something, you grant it power. The power you give it is proportional to the force you use to resist it.” Anthony de Mello

In my work I see how people can struggle with making decisions. When you fight or for flight, you recognize its power. By giving it irrational great power in your head, you also force yourself to use that power to fight against it or to flee from it. Can or cannot stop using an addictive drug? How can Jan succeed and me not? How should I let go of something or someone? When making a decision, an appeal must be made to the “will” to resolve the inner conflict. A phase of indecision can arise because no emotion predominates. However, when an emotion reaches a certain intensity, it is enthroned as the only effective one and all inhibitions are wiped out. There is an emotional motive that plays an extremely important role in the formation or composition of a character. (W. James 2010, 196-197).

The conversations with boys and adult men inspired me to work out ‘the circle of sources’. In this article I want to describe something about the Emotional Power Source. The origin of my vision lies in the fascinating work with people with an addiction. But I have also heard hundreds of stories in which the use was no more serious than that of the average citizen. In most situations, there are similarities in the underlying cause. I have wondered how people are cut off from vital food sources. I see that in people with an addiction, but I also see that in people with an enterprise. Entrepreneurs who let an emotional source overgrow because it takes too much pain and effort to draw from that ‘source’. They have found a faster way to muffle or satisfy their emotion and peace of mind. However, that “Quick satisfaction” is not a sustainable food source. In his book “The realm of the hungry ghosts”, Maté describes how the environment can influence the course of a person’s life. Maté worked for decades with addicted people in Downtown Eastside, a deprived neighborhood in Vancouver, Canada. There he spoke daily with people who, as he describes, “stared hungry out of their eyes”. It is a term that Friedrich Nietzsche (2017) uses in his book “Thus spoke Zarathustra”. Hence the name of his book. Gabor Maté (2010) concluded that if he wants to help someone, he must know himself well and be present to listen to the other person’s story. He came to the conclusion that the cause of indecision is almost always an emotional loss.

“Addiction starts with pain and ends with pain” (Maté 2010). He became convinced that only (h) recognizing, clarifying and learning to deal with life questions can lead to recovery or stability. Fleeing it leads to a downward spiral. On the other hand, he concluded that a society or community should dare to look critically at its own shadow sides. Someone who has an addiction is not from another world but from the same society that we are all part of. It is very important to note that someone is not addicted, but has an addiction. Even when someone says to be happy deep down, Maté also struggles with fear, pain, despair, trauma, or a meaningless life. People are not what makes them unhappy but have something that makes them unhappy. There is an essential difference between being or having something.

In the context of making emotional themes difficult to discuss, Neufeld & Maté (2010) describe the fact that attachment is the core of our existence. People have attachment and orientation needs, but children do not naturally have the skills to bond and orient independently. If they don’t get help with that, they run the risk of becoming disoriented and psychologically lost. Attachment to one or more (adult) persons is a valuable landmark. When educators can no longer be an orientation point, children tend to become more oriented towards peers. However, peers find it difficult to guide each other to adulthood. As a result, natural authority is eroded and educators no longer educate from the heart, but from manuals and expectations of themselves or of society. Remarkably, our brains cannot tolerate orientation gaps. Young people who have replaced adults as a point of orientation by their peers, it is enough to be together. Even if they are completely lost or confused. Attachment to peers only makes them feel that they are not lost or confused but, in fact, they are not protected from getting lost. Maté & Neufeld (2010) believe that it is important to constantly work on “bringing back” our children. That is not a one-off process with an unambiguous completion. The question is “what should we be attached to or detached from?”

Peter Pan’s famous story is an example of the effect of attachment problems (Alexander, 2008). Scottish writer James M. Barrie, creator of Peter Pan, was also traumatized at a young age. His younger brother, and the apple of his mother’s eye, died in a tragic accident. His mother then lived in grief until her death. James was emotionally neglected and grew up without his parents’ upbringing. James fled into his fantasy world and eventually came up with the character of Peter Pan who always wanted to remain a child and was unable to take responsibility. James, who also suffered from various addictions because of the trauma and attachment problems, has never been able to establish a good relationship with others.

The emotional food source can be found in many phases of our life. We must have the courage to prune the weeds of that old ‘well’. Many people are afraid to pick up old wounds and strive for happiness and success. The Belgian psychiatrist Dirk de Wachter has written good books on that theme. I also believe that wounds should be read too quickly in our Western society. For example, people quickly tell you to pick up the thread after a death. Others are too busy to support you or for a good conversation. I can say this because I do not always lead the way myself. Quick satisfaction is also a pitfall for me. Do something quickly that makes me dismiss the previous one, want to forget it, or numb it. I am aware that just like that washed up tiger, we can often say “let me just because I have just had a very important experience.” It is about awareness. What mechanisms do we use that overgrow the skills of personal leadership. If we let those moments sink in, we can use them for life as a source of nutrition. A pop star’s life is fast and hectic. I am not surprised that Mick Jagger is looking for the right source of nutrition that can give him satisfaction.

Donation

Make a donation if you found the article valuable or educational.

€1,00