My heading is awesome

Categories:

Keuzes worden gemaakt op basis van verschillende motivaties. Het is o.a. het stimulus-respons principe van Maslow waarop mensen een groot deel van hun leven keuzes maken. Ons brein reageert namelijk op prikkels uit de omgeving waarvan de keuze van handelen al vóór en vlak ná onze geboorte is vastgelegd. Alle informatieve prikkels in de eerste levensjaren worden vastgelegd in het rudimentair geheugen. Het rudimentair geheugen heeft een belangrijke functie maar, kan ook een blokkade vormen voor persoonlijke ontwikkeling. Brein educatie geeft inzicht in het ontstaan van denkpatronen en waarom bijvoorbeeld iemand niet verder ontwikkelt in een beroep, studie of therapie. In de workshop leer je wat het rudimentair geheugen is en welke invloed het heeft op persoonlijke of geestelijke groei.

Afgelopen vijftien jaar heb ik honderden mannen mogen begeleiden met voornamelijk verslavingsproblematiek als gevolg van uiteenlopende levensvragen. Steeds vroeg men zich af waarom ‘iets’ voor korte of lange tijd de leiding op het dagelijkse leven kan overnemen. In het ergste geval zelfs een leven kan beëindigen. Net zo vaak waren we bezig om betekenis te geven aan hopeloze omstandigheden in een omgeving die zich niet aanpaste aan de persoonlijke situatie. De beroemde wetenschapper Albert Einstein was ervan overtuigd dat een probleem niet opgelost kan worden in de omgeving waarin het is ontstaan. Dit thema is in diepgaande gesprekken en interviews dikwijls het onderwerp geweest. Het viel me op dat bij het zoeken naar betekenis en verbinding iets positief veranderde in het herstelproces. Onbewust boordden we iets aan wat we nooit konden duiden.

Door meer onderzoek te doen ontdekte ik de theorie van Victor Frankle die, tijdens de Tweede Wereldoorlog, vier concentratiekampen had overleefd. Na de oorlog heeft hij zijn theorie verder uitgewerkt. In zijn visie vond ik opvallend veel overeenkomsten met ons thema en zag sterke aanknopingspunten voor verdere persoonlijke ontwikkeling. Ik heb ontdekt dat persoonlijke ontwikkeling en het verloop van een herstelproces bepaald kan worden door inzicht in de functies van de hersenen.

De basis voor ontwikkeling van het brein is te vergelijken met het planten van een zaadje in de grond. Ons brein wordt a.h.w. ‘gepland’ in een bepaalde omgeving. Puur biologisch gezien, worden we lichamelijk een menselijk wezen zoals we die zien als we in de spiegel kijken. Maar de omgeving met haar omstandigheden heeft bepaald hoe we denken, handelen, spreken en geloven. Aangezien dat een proces van jaren is, kunnen denkpatronen vaste vormen aannemen. Om inzicht te krijgen of een denkpatroon de oorzaak is van stagnatie in persoonlijke ontwikkeling is brein educatie zinvol. Het brein kan namelijk oude denkpatronen krampachtig vasthouden door het waarnemen van bepaalde ‘taal’ of juist door het niet waarnemen van die ‘taal’. Vervolgens moet het brein gestimuleerd om ontvankelijk te worden voor het aanleren van een ‘andere taal’.

We ontwikkelen een methode om te helpen bij brein stimulatie. We noemen het ‘de cirkel van bronnen’. De methode biedt bewustzijn, inzicht, levensvatbaarheid en groei. Moeilijke situaties kunnen namelijk besluiteloosheid veroorzaken en belangrijke dingen worden over het hoofd gezien. Brein stimulatie d.m.v. de Circle of sources is een methode om neuroplasticiteit te bevorderen. De Circle of Sources is een ‘tool’ die een situatie voorziet van ‘voeding’ om taken op korte en lange termijn op een duurzame manier uit te voeren. De wetenschap noemt het een ‘paradigmaverschuiving’, maar de Cirkel van Bronnen gaat veel dieper. Het komt erop neer dat oude patronen op de tekentafel komen om te vernieuwen.

De workshop is voor mensen die willen investeren in persoonlijke ontwikkeling en geestelijke groei. Ook kan de workshop worden aangeboden aan professionals binnen particuliere- en overheidsinstanties voor o.a. beleidsvorming en behandeling. Ondanks dat ik zelf gelovig ben en werkzaam in een christelijke context, ben ik er intussen wel van overtuigd geraakt dat het te simpel is om te stellen dat welke geloofsovertuiging dan ook ineens bepaalde karaktereigenschappen kan wegnemen of vervangen. Paulus spreekt in de brief aan de Efeziërs over een ‘vernieuwing van denken’ terwijl Einstein ervan overtuigd was dat een probleem niet opgelost kan worden in de omgeving waarin het is ontstaan. Dit thema is in diepgaande gesprekken dikwijls het onderwerp geweest. Het viel me op dat het zoeken naar betekenis en verbinding iets aanstipte wat het herstelproces positief kan beïnvloeden. Onbewust boordden we iets aan wat we nooit konden duiden.

Dan is er een flinke dosis vernieuwing van denken en moed nodig om geestelijke groei te stimuleren. Als Jezus het over het zaad in de grond heeft dat ‘afsterven’ moet, zou Hij wel eens kunnen wijzen op oude denkpatronen waar we ons krampachtig aan vasthouden. De betekenis in de Griekse grondtekst geeft namelijk nog twee perspectieven die het Nederlands niet kent namelijk; “met een beweging vanuit een punt in het verleden” en “aanduiding van de oorzaak”. In de workshop leer je inzicht op het rudimentair geheugen vanuit verschillende perspectieven. Het leert je geen controle van anderen, want dat is slechts invloed van buitenaf. Dit begrip is heel belangrijk want, wanneer men terug komt in de thuissituatie of op het werk dan is daar wel of geen controle van buitenaf. In beide gevallen leidt controle tot confrontatie met jezelf. Het brein heeft namelijk gedrag aangeleerd waardoor het wel of geen controle over iets of iemand denkt te hebben. Wanneer je ‘controle’ wilt behandelen met ‘controle’, kan dat overkomen als ‘macht’ uitoefenen. Je creëert daardoor een innerlijk conflict met jezelf en werkt niet aan een voedingsbodem voor persoonlijke groei. Vervolgens ga je op zoek naar voedingsbronnen die kunnen helpen om een balans te re-creëren voor een gezonde en realistische locus of controle. Het gaat niet om ‘beter te worden’ maar om bewustwording en accepteren wie je al bent!

Impact Hike: We starten met de impact-hike inclusief backpack. Het heeft impact omdat we lang en stevig doorlopen. Dit brengt het brein op een bepaald punt waardoor er ‘knoppen’ geactiveerd worden. Het doel van de hike is vooral om het brein de hele dag te activeren en dat heeft volgens de Ierse neurowetenschapper Shane O’Mara altijd drie effecten; beter concentratievermogen, meer creativiteit en verbetering van fysieke en mentale conditie. 

Story telling:  Ik heb honderden verhalen gehoord. Alles draaide om verwachtingen en controle van anderen. We gaan tijdens de hike verhalen vertellen over de cultuur en gewoonten waarin jij bent opgegroeid. Je wordt bewust van gebeurtenissen van vroeger uit je omgeving en de mensen die daarin een rol hebben gespeeld. Verhalen tonen ‘deuren’ en wegen waar de hoofdpersoon langs is gegaan. Delen van het verhaal reiken ‘sleutels’ aan waarmee levensvragen verheldert kunnen worden. Verhalen versterken de verbeeldingskracht en maken verbinding met de ‘wortels’ van je afkomst.

Survival principes: De principes van survival lenen zich uitstekend voor ‘praktijk-educatie’. Bij het overleven in de natuur zijn er basisprincipes waar je aan moet werken; Bescherming, Locatie, voedsel en water, Navigatie en Medische zorg. Aan de hand van deze principes leer je inzichten die direct verband hebben met persoonlijke groei. Met deze manier van leren is het niet nodig om ingewikkelde theorie te kennen. Het zijn de basis-principes die nodig zijn voor persoonlijke groei in het dagelijks leven. We zijn namelijk door invloed van een steeds veranderende samenleving belangrijke principes kwijt geraakt.

In de workshop zitten incentieve elementen. Met ‘incentief’ wordt bedoeld dat je door de handeling van binnenuit gemotiveerd wordt om de handeling opnieuw te willen doen. 

Locatie: NoordOostPolder / Friesland/ Overijssel Kosten: 75,- euro per persoon. Max. aantal deelnemers: 4. Min. aantal deelnemers: 2. Wanneer: vrijdag of zaterdag (andere dagen in overleg)

Programma Nederland: Het programma in Nederland kan in overleg op elk moment gepland worden, door de week of in het weekend. We doen de hike met een groep van maximaal vier personen of individueel. De hike vraagt geen grote voorbereidingen. Je hoeft alleen je backpack uit de kast te trekken. De ervaring leert dat onverwachte, ludieke en confronterende momenten levens blijvend veranderen. Of je nu zelf tot die ‘interventie’ besluit of iemand anders jouw aanspoort om het te doen. Tijdens de hike in Nederland wordt er op de dag van de workshop ongeveer 20 kilometer lopend afgelegd.

Corona maatregelen: In verband met Corona maatregelen is het programma in Nederland in groepsverband beperkt tot één dag en maximaal vier deelnemers. Het programma in het buitenland gaat niet door tot nadere berichtgeving.