“Het kost veel energie om elke dag op het werk te verschijnen en je 100% in te zetten als je een persoonlijke crisis hebt en niemand om mee te praten. Als je je dan ook nog bedenkt dat we de meeste tijd van ons leven op de werkvloer besteden”

Door secularisatie en multiculturele diversiteit in nationale- en internationale bedrijven is er een groeiende behoefte aan specifieke zorg op de werkvloer. De globalisering brengt complexe levensvragen en ethische kwesties met zich mee. Zowel bij werkgevers als bij werknemers. Dat vraagt professionele vaardigheden. De onderneming kan kwalitatief gezond blijven als er voldoende aandacht is voor zinvol werken en leren. Dat heeft uiteindelijk verschillende voordelen. 

Onze visie is dat Geestelijke Verzorging een coachend karakter moet hebben. Mensen coachen om vanuit intrinsieke motivatie te werken. In Amerika is het gewoon dat binnen een bedrijf een Geestelijk Verzorger werkzaam is. Onderzoek toont aan dat het bijdraagt aan een zinvolle werkomgeving. Het heeft positieve invloed op arbeidsmoraal, re-integratie en het voorkomen van (langdurig) ziekteverlof. Daarnaast kan een GV-er bijdragen aan het vormgeven of uitvoeren van beleid.Gratis Download

Welke pluspunten heeft Geestelijke Verzorging in uw bedrijf?

Kijk wat Geestelijke Verzorging kan betekenen in uw bedrijf en hoe het werkt om het te implementeren

De Arbo-arts of psycholoog besteed geen aandacht aan de levensovertuiging van een werknemer. Dat onderscheidt de werkwijze en de competenties van de Geestelijk Verzorger. In de praktijk werken beide disciplines goed samen. De GV-er kan daarom vroegtijdig passende zorg inschakelen.

De GV-er creëert binnen een bedrijf een neutrale plek voor het behandelen van levensvragen. De onderneming maakt hiermee duidelijk dat men het welzijn van de werknemer belangrijk vind.


De GV-er is opgeleid tot op HBO of Academisch werk- en denkniveau en voldoet aan de gewenste kwaliteitseisen. Men is ingeschreven bij een Kwaliteitsregister, Vereniging voor Geestelijk Verzorgers of de Raad voor Institutionele- Niet Gebonden Geestelijk verzorgers. 

Voor meer informatie over Geestelijk Verzorging in uw bedrijf kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Algemene privacy informatie

De Geestelijke Verzorging is vrijgesteld van de verplichting om specifieke persoonlijke gegevens te verzamelen of te bewaren. Basis-Plan is aangesloten bij drie kwaliteitsregisters en voldoet aan de eisen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij al onze diensten worden alleen gegevens gevraagd die nodig zijn om een dienst aan u te leveren.