Falcon Frank

Hey! Ik ben Frank! 

Uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is om om een baken te hebben. Op zee, land en in de lucht heb je bakens nodig om een bestemming te bereiken. Het lijkt erop dat je plannen hebt om iets te bereiken in je leer- of beroepsontwikkeling. Speciaal voor jou heb ik een Baken uitgezet. Je kunt daarmee aan de slag met het ‘opfrissen’- en aantonen van jouw vaardigheden. Dit is vooral nuttig bij een sollicitatie. Baken 1 is voor het Middelbaar Beroeps Niveau. Baken 2 is voor het Hoger Onderwijs. Maar die is nog volop in ontwikkeling.  

Praktijk Assessment MBO

Baken 1: Assessment Middelbaar Beroeps Niveau

Onderwijs is (te)veel op prestatie gericht. Sollicitatieprocedures sluiten niet of nauwelijks aan op de persoon die solliciteert. Vooral voor jongeren niet en de setting in een kantoorruimte creëert vaak geen gelijke kansen. Baken 1 is een methode die d.m.v. een spelvorm op verschillende locaties cognitieve- en persoonlijke vaardigheden test. Als je dit baken hebt bereikt ontvang je een certificaat en scorelijst die je kunt toevoegen aan je CV. Ook werkgevers kunnen dit assessment inzetten voor huidige of toekomstige werknemers.  

Praktijk Assessment Hoger Opgeleiden

Baken 2: Assesment voor Hoger Opgeleiden.

Ook bij Hoger Opgeleiden kan er een sterke drang naar prestatie zijn. Het diploma wordt dan een doel op zich. Baken 2 is gebaseerd op hetzelfde principe als Baken 1. Maar in deze variant ligt de focus op het onderscheidt tussen academisch en meer praktijkgericht onderwijs. Onze visie is dat HBO opgeleiden gelijk kunnen staan met Academisch opgeleiden.

In dit assessment worden meer en complexere opdrachten verwerkt.

Deze is echter nog beschikbaar.

%d bloggers liken dit: