Praktijk Assessment MBO

Baken 1: Selectie Assessment Middelbaar Beroeps Niveau

Onderwijs is (te)veel op prestatie gericht. Sollicitatieprocedures sluiten niet of nauwelijks aan op de persoon die solliciteert. Vooral niet voor jongeren of jongvolwassenen. Ook de setting in een kantoorruimte creëert vaak geen gelijke kansen. Baken 1 is een selectie assessment die interactief cognitieve- en persoonlijke vaardigheden meet. Als het assessment is afgerond ontvangt men een certificaat en een scorelijst. Die kunnen toegevoegd worden aan de CV en dienen als uitgangspunt tijdens het sollicitatie- of functioneringsgesprek .  

Praktijk Assessment Hoger Opgeleiden

Baken 2: Selectie Assessment voor Hoger Opgeleiden.

Hoger Opgeleiden hebben een sterke drang naar prestatie zijn. Het diploma wordt dan een doel op zich. Baken 2 is gebaseerd op hetzelfde principe als Baken 1. Maar in deze variant ligt de focus op het onderscheid tussen academisch en meer praktijkgericht onderwijs. Onze visie is dat HBO vaardigheden gelijk kunnen staan aan Academisch opgeleiden.

In dit assessment worden meer en complexere opdrachten verwerkt.

Nog niet beschikbaar.