Wie en wat

Hessel Bakker, geboren en woonachtig op Urk. Sinds 2005 werkzaam als geestelijk verzorger in de verslavingszorg. Met behulp van nieuwe inzichten verzorgt hij advies en educatie in het onderwijs, sociaal domein, bedrijfsleven en overheid.

Ervaring en opleiding

Binnen het gebied van de verslavingszorg en geestelijke verzorging is er sprake van het behandelen van soms ingrijpende life-events. Daardoor kan een vorm van coping de leiding over iemands leven hebben genomen. Coping is het gedrag wat iemand zichzelf heeft aangeleerd om specifieke situaties aan te kunnen. Hessel heeft ontdekt dat in veel behandelingen iemand niet verder kan komen omdat er een specifieke vorm van educatie nodig is om inzicht te krijgen in het coping-gedrag.

Door de ervaringen in de praktijk heeft Hessel inzicht gekregen hoe verslavingszorg en een levensovertuiging met elkaar verweven kunnen zijn. De opleidingen die hij heeft gedaan dragen bij aan de specifieke kennis die nodig is om relevant advies en educatie aan te bieden.

Opleidingen

Bachelor of theology. Christelijke Hogeschool Ede. Grieks klassieke talen. Universiteit Kampen. Pre-master Geestelijke Verzorging. Universiteit Utrecht. Training Menselijke maat in de verslavingszorg. Ggz Noord- en Midden Limburg. Brain Development in Adolescents and young Adults. NAADAC Hazelden. Bemoeizorg en Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. Post-HBO Rino Groep Utrecht. Cognitieve Gedragstherapie. CIVAS. Motiverende gespreksvoering. Ekklesia. Houten. Rots en Water fysieke en mentale weerbaarheid. Groningen. Master Geestelijke Verzorging. Windesheim Zwolle.

Hessel is geregistreerd in het Kwaliteitsregister van Geestelijk Verzorgers SKGV onder nummer 410607

Lid de Vereniging voor Geestelijk Verzorgers VGVZ

Bevoegdheidsverklaring van de Stichting Raad voor Institutioneel Niet Gezonden Geestelijk Verzorgers (RING-GV)