Home

“Als een organisatie geen meerdere voedingsbronnen kan aanboren heeft het biologisch gezien weinig levensvatbaarheid.”

 

“Waarom heb je een eigen bedrijf?”
“Ondanks de groei van het bedrijf en de luxe die ik me kan veroorloven, vond ik geen voldoening in mijn werk, alles draaide om de zaak. De vrijheid en de passie om ‘eigen baas te zijn’ veranderde in ‘ondergeschikt’ zijn van ‘iets’ wat ik zelf had gecreëerd. Er ging een wereld voor mij open toen ik ontdekte hoe ik het kon veranderen.” Eigenaar van middelgroot bedrijf.  

Ondernemers hebben te maken met economische, culturele en technische taal die invloed heeft op leiding geven aan het persoonlijke leven, het gezin en de organisatie.  Bij start, groei, verkoop, uitreden of, vóór en ná een faillissement, kan er behoefte zijn aan betekenis en nieuwe inzichten. De aangeleerde ‘economische taal’ kan blokkades geven voor ontplooiing of herstel. In een samenleving zijn verschillende mechanismen actief die belangrijke waarden kunnen ontwrichten. Als gevolg daarvan is er een toenemende behoefte om levensbeschouwelijke thema’s in te zetten bij het verhelderen van vraagstukken.

“Het Engelse woord voor moed komt van het Franse woord ‘coeur’, wat ‘hart’ betekent. Ware moed komt niet van kracht, maar van liefde.” Alan Cohen, Amerikaans zakenman.