assessments

Vroegsignalering van verslaving- en fraude op de werkvloer

Cognitieve vaardigheden-test bij sollicitatie


e-clinic

Zelfhulpprogramma bij verslaving 

 

Voor wie?

Bedrijf, Uitzendbureau, Arbodienst, Overheid, Zorgaanbieder, Hoger- en Academisch onderwijs

Onderbouwing

De e-clinic is ontwikkelt om zelf leiding te nemen bij een verslaving. Men verwerft kennis over het ‘brein’, creëert een ‘local rehab’ als hulpbron en investeert in persoonlijke ontwikkeling.
De assessments meten de communicatievaardigheden, uitvoeren van taken en het maken van beslissingen.
De werkwijze is gericht op duurzaamheid, digitalisering en diversiteit.
De (wetenschappelijke) onderbouwing en uitleg van de e-clinic en de assessments is te lezen in de White paper. 

Eenvoudig & praktisch leiding nemen

Ontwikkeling van het brein

Educatie met interactie

Persoonlijke ontwikkeling

E-clinic verslaving

De e-clinic is een educatief zelfhulpprogramma. Deelnemers hebben je toegang tot alle lesmodules inclusief een bibliotheek met artikelen, video’s, boekrecensies, literatuur- en bronnenlijsten en overzicht van (locale) zorgaanbieders. 
Het doel is om basiskennis toegankelijk te maken en het specifieke thema onder de aandacht te brengen. Ook is er een module in verwerkt om de theorie op een hoger level brengen Het maakt niet uit hoe men met verslaving te maken heeft, je gaat (samen) als ‘student’ aan de slag.
Het programma is ook ontwikkelt om door zorgprofessionals in te zetten en voor verdiepende studie binnen het Hoger Onderwijs.  

Educatief

Geen wachttijden maar direct starten

Afsluiting met Certificaat

E-learning innovatie

Virtual Reality

Virtual Reality is een techniek waarbij een echte situatie wordt nagebootst in een digitale gesimuleerde omgeving. Daarvoor wordt een speciale virtual reality-bril gebruikt waarmee men zich kan afsluiten van de buitenwereld. Door de zintuigen te prikkelen, zoals zien, horen of voelen wordt de werkelijkheid omgevormd tot een kunstmatige wereld.

Basis-Plan is aan het onderzoeken hoe Virtual Reality ingezet kan worden bij het voorkomen of behandelen van een verslaving.

De mogelijkheden van Non Fungible Tokens (NFT)

NFT’s zijn digitale items zoals foto’s, muziek, video’s of tekstbestanden. Door van die items een NFT te maken creëer je een uniek eigendomscertificaat. De NFT met dat certificaat is voor iedereen zichtbaar op de Blockchain maar kan niet door een ander gewijzigd worden. 

Door de aanschaf van een NFT uit het Brain Space Museum wordt je eigenaar van een uniek kunstobject en een Unlockable-key om deel te nemen aan de e-clinic of assessment.